Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Біологічний факультет
Миколаївського національного університету
ім.В.О.Сухомлинського

 
» Кафедра лабораторної діагностіки

Кафедра лабораторної діагностіки

 

Положення про кафедру

План роботи кафедри

Якісний склад кафедри лабораторної діагностики

Освітні програми спеціальності 091 Біологія

Аннотації дисциплин кафедри лабораторної діагностики

Графік відкритих занять викладачів кафедри лабораторної діагностики на 2017-2018 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри лабораторної діагностики на 2017-2018 н.р.

Інформаційний пакет спеціальності 091 Біологія

План видання навчально-методичної літератури на 2017-2018 н.р.

 

 Історія кафедри

 

Кафедра Біології людини та тварин одна з перших кафедр біологічного факультету. Створена була як секція природничо-наукового відділення на факультеті фізичного виховання і спорту, а потім увійшла у склад фізико-математичного факультету. Вона стала самостійною кафедрою у 2005 році. Засновниками цього наукового напрямку в університеті стали Черно В. С., Хилько Ю. К., Цебржинський О. І.. Першим завідувачем кафедри став Черно В. С.. З перших років існування самостійної кафедри почалося формування наукового центру з проблем філогенезу пазух твердої оболони головного мозку.

У 2005 році була створена кафедра біології людини та тварин Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Завідуючим кафедри став професор Хилько Юрій Костянтинович, він очолював цю посаду до 2012 року.

З 2012 року по 2013 виконував обов’язки завідуючого кафедри к. м. н. Бурлак Юрій Петрович.

З 2013 року по 2015 посаду завідуючого кафедри біології людини та тварин займав д. м. н., професор Авраменко Анатолій Олександрович, який збагатив тематику дослідження кафедри роботами про фізіологію травлення в умовах хронічного гелікобактеріозу.

З 2015 року завідуючим кафедри є д.м.н., доцент Черно Валерій Степанович

В штаті кафедри працюють професори, доктори, кандидати наук, викладачі та лаборанти.

Кафедра продовжує свій розвиток, поповнюючи свій склад новими кадрами, лабораторіями, зміцнюючи свої професійні зв’язки.

 

 Колектив кафедри

 

Черно Валерій СтепановичЧерно Валерій Степанович

Черно Валерій Степанович - доктор медичних наук (нормальна анатомія), завідувач кафедри, доцент. Випускник медичного факультету Української медичної стоматологічної академії. У 1998 році закінчив аспірантуру на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії (завідувач – д.мед. наук, проф. Скрипніков М.С.). Кандидат мед. наук з 1999 року. З 2003 року – доцент кафедри біології людини та тварин МНУ ім. В.О. Сухомлинського. З 2008 року – декан біологічного факультету. З 2011 по 2014 р. – докторант кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Луганського державного медичного університету (завідуючий кафедри – д. мед. наук, проф. Вовк Ю.М.). Автор майже 100 наукових та методичних робіт, 4 науково-методичних посібників, 6 патентів України, відмінник Освіти України. Науковий напрямок: «Філогенез пазух твердої оболони головного мозку». Захистив докторську дисертацію у грудні 2014 року на тему "Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин".

 

Чеботар Лариса ДмитрівнаЧеботар Лариса Дмитрівна

Чеботар Лариса Дмитріївна – доцент кафедри, кандидат біологічних наук. Народилася в 1969 році в м. Миколаєві. У 1991 році закінчила Орехово-Зуєвський педагогічний інститут. З 1994 по 2004 рік працювала старшим лаборантом кафедри. З 2005 по 2008 навчалась в очній аспірантурі. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук на тему: «Кардіогенні ефекти мелатоніну». З 2014- доцент кафедри біології людини та тварин. Автор 50 наукових робіт, 4 посібників. Виконує обов’язки заступника декана з науково-інноваційної роботи. Відповідальний секретар наукового вісника МНУ ім. В. О. Сухомлинського, серія «Біологічні науки». Викладає дисципліни: «Фізіологія людини та тварин», «Фізіологія ВНД», «Порівняльна фізіологія», «Фізіологія вегетативної нервової системи», «Вікова фізіологія», «Антропологія».

 

Пшиченко Вікторія ВікторівнаПшиченко Вікторія Вікторівна

Пшиченко Вікторія Вікторівна – викладач кафедри. Народилася у 1985 році у м. Миколаєві. У 2008 році закінчила Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського. На кафедрі працює з 2007 року. У червні 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Зміни морфо-функціональної активності шишкоподібної залози щурів при різних видах стресу». Автор 14 наукових публікацій. На кафедрі виконує обов'язки заступника декана з наукової роботи. Викладає дисципліни: цитогістологічних напрямків.

  

 

 

  Кучер Олена ОлександрівнаКучер Олена Олександрівна

Кучер Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук (06.02.01 – розведення та селекція тварин), в.о. доцента кафедри біології людини та тварин. 22.03.1984 р. н., м. Миколаїв. Закінчила Миколаївський державний аграрний університет у 2006 році. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення яєчної продуктивності птиці при формуванні рівновагових угрупувань і взаємодії «генотип х середовище». Автор 16 наукових праць, 2 методичних рекомендацій. Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції», «Основи сільського господарства», «Генетична інженерія», «Генетика людини», «Основи молекулярної генетики», «Генетика» та ін.. Наукові інтереси пов’язані з розведенням та селекцією тварин та птиці.

 

Анасевич Ярослав МиколайовичАнасевич Ярослав Миколайович

Анасевич Ярослав Миколайович –  в 2009 році закінчив Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського спеціальність «ПМСО. Біологія». Після закінчення вступив до аспірантури на спеціальність 03. 00. 13. – фізіологія людини та тварин. Працює викладачем кафедри біології людини та тварин в МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

 

 

 

  

 

 Гладких Тетяна МиколаївнаГладких Тетяна Миколаївна

Гладких Тетяна Миколаївна. У 1984 році закінчила Кірсанівське професійне вище училище зі спеціальності лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. З 1985 р. працювала на заводі "Океан" лаборантом. З 2014 року прпацює на біологічному факультеті провідним фахівцем.

  

 

 

 

Лаборантський склад:

 

 

 Гаврилюк Ілля МихайловичГаврилюк Ілля Михайлович Гаврилюк Ілля Михайлович – народився у 1987 році в м. Миколаєві. У 2012 році закінчив магістратуру біологічного факультету Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. З 2010 року працює лаборантом на кафедрі біології людини та тварин МНУ ім. В. О. Сухомлинського.

  

 

 

 

Страница 1 из 2 | Следующая страница